team1
banner1

Self-assessment tool

Als u het zelfevaluatie-instrument al hebt gebruikt en uw unieke persoonlijke code hebt bewaard, kunt u deze hier invoeren en rechtstreeks naar uw vorige resultaten gaan. Als alternatief kunt u het zelfbeoordelingsproces opnieuw doorlopen. Misschien heb je vooruitgang geboekt sinds de vorige keer?
Laat we het even bekijken!

Geslacht


Land


Functie


In welk niveau van onderwijs werkt u momenteel of welke doelgroep sluit het best aan bij uw publiek?


Vak


Jaren ervaring
Ik heb er vertrouwen in hoe ik

Studenten problemen leer oplossen


Activiteiten gebruik die de creativiteit van de studenten stimuleren


Studenten leer hoe kritisch en analytisch te denken


Activiteiten gebruik waarbij de studenten in groep werken


Voor de studenten taken voorzie die geen juist antwoord hebben (m.a.w. meerdere antwoorden zijn goed)


Out of the box'-denken van studenten aanmoedig.


Het "gevoel voor initiatief" van de studenten stimuleer


Het "hogere denken" van studenten aanmoedig


Doeltreffende "peer learning" bevorder door het gebruik van groepswerk


Studenten begeleid bij het opstellen van wetenschappelijke vragen, het plannen en uitvoeren van onderzoeken en het trekken van conclusies.


De creativiteit van studenten stimuleer door het gebruik van verschillende instructieve strategieën


Onderwijsactiviteiten gebruik die studenten aanmoedigen kritisch en analytisch te zijn.


Studenten stimuleer tot leren door gebruik te maken van verschillende types van groepswerk (experimenteel, discussie, rollenspel, debat, enzovoort)


Studenten stimuleer om ondernemend te zijn


Studenten verschillende technologieën laat gebruiken


Zelf 3D-printers durf te gebruiken


Studenten 3D-printers laat gebruiken


Studenten technologie laat gebruiken om toegang te krijgen tot online bronnen en informatie als een onderdeel van de activiteiten


Studenten dezelfde hulpmiddelen laat gebruiken die professionele STEM-werknemers hanteren zoals simulaties, databases, satellietfoto's, enzovoort


Studenten laat werken met projecten die zodanig technisch onderbouwd zijn dat ze reële technologische toepassingen benaderen


Studenten technologie laat gebruiken om problemen op te lossen


Technologiegebruik van studenten aanmoedig om "hoger denken" te bereiken, bv. analyse, synthese en evaluatie van ideeën en informatie


Studenten hun technologiegebruik aanmoedig om nieuwe ideeën en de vormgeving van informatie te creëren


Technologische apparatuur gebruik zoals lasersnijders


Robotica gebruik in de les


‘Virtual reality’- en /of ‘augmented reality’-hulpmiddelen gebruik in de les


Over het algemeen weet hoe te handelen wanneer ik met mijn klas naar een buitenschoolse leeromgeving ga


Weet hoe te handelen wanneer ik met mijn klas naar een Fablab/Makerspace ga


Weet hoe te handelen wanneer ik deelneem aan activiteiten buiten de klas (extra muros)


Het leren buiten de schoolse context van studenten aanmoedig


De studenten voorbereid op activiteiten in buitenschoolse leeromgevingen


Activiteiten opvolg die hebben plaats gevonden in buitenschoolse leeromgevingen


Schoolse activiteiten integreer met het bezoek aan buitenschoolse leeromgevingen.


De studenten voorbereid op een bezoek aan een Fablab/Makerspace


Een bezoek aan een Fablab/Makerspace opvolgIn this report, you can see your scores on the different aspects that are linked to teaching in a high tech open learning environment. Scores include the promotion of 21st century skills of your students, your ability to use technological equipment, and your general ability to teach in an open learning environment.
Based on your scores, you get a Bronze, Silver, Gold or Platinum label. A ‘best match’ selection of workshops is provided. These workshops will challenge you to improve your skills at your own pace. You can also choose another workshop from our collection. Workshops are assigned with a bronze, silver, gold, or platinum label for each aspects, so you can easily see what is at your level.

Score zelfeffectiviteit Mijn resultaten Gemiddelde resultaten*
* Average results from 336 Zelfevaluatie
Probleemoplossend denken?
Creativiteit?
Kritisch denken?
Groepswerk?
Ondernemerschap?
Gebruik technologie?
- door leraar
- stimuleren studenten
Lesgeven in informele leeromgevingen?
See workshops based on your result

Mijn persoonlijke code: PCiVa8Z15L

U wilt deze unieke code, die overeenstemt met uw resultaten, misschien opslaan of afdrukken? Wanneer u onze zelfbeoordelingstool opnieuw bezoekt, kunt u deze invoeren en direct naar de STEM-workshops gaan die voor u het meest relevant zijn.

Resultaten grafiek

Save this PDF file with your scores and profile. It contains a link which will always take you to a selection of workshops relevant to your scores. But remember that you can always take the test again and see if and where you have improved your skills!

Here’s a cool idea for you!

You can use the assessment tool as an evaluation of the strengths and weaknesses within your organization. Group analysis can start by doing the assessment of each member individually, and bringing the results together. Then you can discuss and evaluate the skills of your team and come up with a strategy to improve them. Results PDFs can be downloaded at the end of each individual assessment.