team1
banner1

Self-assessment tool

Om du redan har använt dig av TeachSTEMs självvärderingsverktyg och behållit din egen personliga kod kan du lägga in den här och gå direkt till dina tidiagre resultat. Alternativt kan du förstås gå igenom självvärderingsprocessen igen. Du har kanske utvecklats?
Ok. Testa!

Kön


Land


Roll


Inom vilken utbildingsnivå arbetar du för närvarnade?


Undervisningsämne


År av undervisningserfarenhet
Jag har självförtroende när det gäller att...

Lära elever om problemlösning


Använda aktiviteter i undervisning som stimulerar elevers kreativitet


Lära elever kritiskt och analytiskt tänkande


Använda aktviteter där elever arbetar i grupp


Ge elever uppgifter som inte har Ett rätt svar


Stimulera elevers tänkande utanför boxen


Stimulera elever initiativförmåga


Stimulera elevers förmåga att tänka abstrakt


Stimulera att elever lär av varandra


Leda elever i hur man ställer vetenskapliga frågor, planerar en undersökning, genomför den och drar slutsatser


Stimulerar elevers kreativitet genom att använda olika undervisningsstrategier


Använda undervisningsaktiviteter som får elever att vara kritiska och analytiska


Involvera elever i lärande genom olika typer av grupparbete (experiment, diskussioner, rollspel, debatter etc)


Stimulera elevers entreprnörsskap


Låta elever använda olika typer av teknisk utrustning


Själv använda 3D printer


Låta elever använda 3D printers


Låta elever använda online resurser som en del av undervisningsaktiviteterna


Låta elever använda samma sorts verktyg som professionella t exi form av simuleringsprogram, databaser, satellitbilder o s v


Låta elever arbeta med projekt som har verklighetsanknytning


Låta elever använda teknisk utrustning för att lösa problem


Stimulera elevers användning av teknisk utrustning för att stödja utveckling av abstrakt tänkande, analys och utveckling av idéer


Stimulera elevers användning av teknisk utrustning för att utveckla kreativa ideéer och representationer av information


Använda teknisk utrustning som t ex laserskärare


Använda robotar i undervisningen


Använda virtual reality och/eller augmented reality i undervisningen


Själv veta hur jag ska agera om jag besöker en lrmiljö utanför skolan med en klass


Själv veta hur jag ska agera om en klass besöker ett Fablab/Makerspace


Själv veta hur jag ska agera under ett besök i en lärmiljö utanför skolan tillsammans med elever


Stimulera elevers lärande i en lärmiljö utanför skolan


Förbereda elever på aktiviteter i en lärmiljö utanför skolan


Följa upp aktiviteter som har utförts i en informell lärmiljö utanför skolan


Integrera aktiviteter i skolan med aktiviteter som sker i en lärmiljö utanför skolan (informell lärmiljö)


Förbereda elever på ett besök på ett Fablab/Makerspace


Följa upp ett besök på ett Fablab/MakerspaceIn this report, you can see your scores on the different aspects that are linked to teaching in a high tech open learning environment. Scores include the promotion of 21st century skills of your students, your ability to use technological equipment, and your general ability to teach in an open learning environment.
Based on your scores, you get a Bronze, Silver, Gold or Platinum label. A ‘best match’ selection of workshops is provided. These workshops will challenge you to improve your skills at your own pace. You can also choose another workshop from our collection. Workshops are assigned with a bronze, silver, gold, or platinum label for each aspects, so you can easily see what is at your level.

Poäng självförtroende i denna typ av aktiviteter: Mina resultat Medelvärden*
* Average results from 336 Självvärdering
Problemlösning?
Kreativitet?
Kritiskt tänkande?
Grupparbete?
Entreprenörsskap?
teknisk utrustning?
- Egen användning av
- Stimulera elevers användning av
Att undervisa i informella lärmiljöer?
See workshops based on your result

Mitt personliga resultat: FTYh1Z9byz

Du vill kanske spara (eller skriva ut) din personliga kod som motsvarar dina resultat i TeachSTEMs självvärderingsverktyg. När du använder verktyget igen kan du gå direkt till de workshops som är mest relevanta för dig.

Grafik över resultat

Save this PDF file with your scores and profile. It contains a link which will always take you to a selection of workshops relevant to your scores. But remember that you can always take the test again and see if and where you have improved your skills!

Here’s a cool idea for you!

You can use the assessment tool as an evaluation of the strengths and weaknesses within your organization. Group analysis can start by doing the assessment of each member individually, and bringing the results together. Then you can discuss and evaluate the skills of your team and come up with a strategy to improve them. Results PDFs can be downloaded at the end of each individual assessment.