team1
banner1

Self-assessment tool

Този инструмент е удобен начин да разбереш своите силни и слаби страни като учител - когато работиш върху STEM-теми в клас или в друга учебна среда (например Fablabs, Makerspace...)
Отговори на няколко въпроса и ще ти покажем резюме на твоите компетенции. Ще използваме това резюме, за да те пренасочим автоматично към подбрани STEM-уроци, съответстващи на твоето ниво.


Вече имаш код? Въведи го тук и само направи промени в някои от въпросите, ако отговорът вече е различен. Не е нужно да отговаряш отново на всички въпроси! Може би си отбелязал напредък след последния път?
Хайде да проверим!


Пол


Държава


Роля или функция


С групи от кое ниво на образование работите в момента?


Преподаван предмет


Години учителски/преподавателски опит
Чувствам се уверен в това да...

Уча учениците на това как да решават проблеми


Използвам дейности, които водят до стимулиране на креативността на учениците


Уча учениците на критично и аналитично мислене


Използвам дейности, в които учениците работят в групи


Предлагам на учениците задачи, които нямат "правилен" отговор


Насърчавам мисленето на учениците, когато то е нестандартно и извън общоприетите рамки


Насърчавам инициативността на учениците


Насърчавам по-високо ниво на мислене у учениците


Насърчавам ефективно учене между връстници чрез групова работа


Насочвам учениците как да задават научни въпроси, да планират проучвания, да ги провеждат и да правят изводи въз основа на тях


Стимулирам креативността на учениците чрез използването на разнообразни обучителни стратегии


Използвам в преподаването си дейности, които подкрепят критичността и аналитичността на учениците


Въвличам ученици в учене чрез различни типове групова работа (опитна/експериментална, дискусионна, ролеви игри, дебати и т.н.)


Стимулирам учениците да бъдат предприемчиви


Карам студентите да използват различни технологии


Използвам 3D принтери


Позволя на учениците да използват 3D принтери


Позволя на учениците да използват технологии за достъп до онлайн ресурси и информация като част от дейностите


Позволя на учениците да използват същия вид инструменти като професионалните STEM служители, като инструменти за симулация, бази данни, сателитни изображения и т.н.


Позволя на учениците да работят върху технологично-обвързани проекти, които изискват практическото приложение на технологии


Позволя на учениците да използват технологии за решаването на проблеми


Насърчавам учениците да използват технологии в подкрепа на по-високо ниво мислене (анализиране, синтезиране и оценяване на идеи и информация)


Насърчавам учениците да използват технологии за създаването на нови идеи и представяне на информация по различен начин


Използвам технологично оборудване като машини за рязане/лазерни плотери


Използвам роботика в преподавателската си работа


Използвам инструменти, свързани с виртуална реалност и/или добавена реалност, когато преподавам


Работя, когато класовете са, общо казано, в извънучилищна учебна среда


Работя, когато класовете посещават Fablabs/Makerspaces


Работя, когато класовете участват в дейности извън училище


Стимулирам ученето в извънучилищна учебна среда


Подготвя учениците за дейности в извънучилищна учебна среда


Изпълнявам последващи дейности след занимания, проведени в извънучилищна учебна среда


Интегрирам дейности в училище с посещения в извънучилищна учебна среда


Подготвя учениците за посещения във Fablab/Makerspace


Изпълнявам последващи дейности след посещения във Fablab/MakerspaceВ това резюме можеш да видиш оценка за всеки от отделните аспекти, които са свързани с преподаването във високотехнологична отворена учебна среда. Оценките са обвързани тематично с уменията на 21-ви век на твоите ученици, с твоите умения за използване на технологично оборудване и с умението да преподаваш в отворена учебна среда.
Въз основа на оценките ти ще бъде определено ниво Бронз, Сребро, Злато или Платина. Ще ти предоставим подбор на STEM-уроци, които ще те предизвикат да подобриш уменията си с твое собствено темпо. Можеш свободно да избереш и други STEM-уроци от нашата колекция. Всеки урок също е маркиран с етикет бронз, сребро, злато или платина за всеки от аспектите на оценката, така че да можеш лесно да се ориентираш в тях.

Оценка на личната ефикасност: Label Моите резултати Средни резултати*
* Average results from 336 самооценка
Решаване на проблеми?  
Креативност?  
Критично мислене?  
Работа в екип?  
Предприемачество?  
Използване на технологии?  
- от учителя  
- стимулиране на използването от ученици  
Неформална учебна среда?  
Вижте STEM-уроци, които съответстват на Вашия резултат

Моят код с индивидуален резултат: 3VQrSwPGs5

Бихте могли да запазите (или отпечатате?) този уникален код, който е свързан с Вашия личен резултат от инструмента за самооценкана TeachSTEM.eu. Когато посещавате сайта отново, можете да въвеждате този код и да се насочвате директно към избора на STEM уъркшоп, подходящ за Вас.

Схема на резултатите

Запази този PDF-документ с твоя профил и оценки. Той съдържа връзка, която винаги ще те води към подбрани уроци, съответстващи на твоето ниво. Помни обаче, че винаги можеш да направиш теста отново и да видиш дали и в какво точно си подобрил уменията си!

Here’s a cool idea for you!

You can use the assessment tool as an evaluation of the strengths and weaknesses within your organization. Group analysis can start by doing the assessment of each member individually, and bringing the results together. Then you can discuss and evaluate the skills of your team and come up with a strategy to improve them. Results PDFs can be downloaded at the end of each individual assessment.