team1
banner1

Self-assessment tool

Ако вече сте използвали инструмента за самооценка на TeachSTEM.eu и сте запазили Вашия уникален личен код, можете да го въведете тук и да преминете директно към предишните резултати. В противен случай може д преминете отново през процеса на самооценка. Може би сте отбелязали напредък от последния път?
Да проверим!

Пол


Държава


Роля или функция


С групи от кое ниво на образование работите в момента?


Преподаван предмет


Години учителски/преподавателски опит
Чувствам се уверен в това да...

Уча учениците на това как да решават проблеми


Използвам дейности, които водят до стимулиране на креативността на учениците


Уча учениците на критично и аналитично мислене


Използвам дейности, в които учениците работят в групи


Предлагам на учениците задачи, които нямат "правилен" отговор


Насърчавам мисленето на учениците, когато то е нестандартно и извън общоприетите рамки


Насърчавам инициативността на учениците


Насърчавам по-високо ниво на мислене у учениците


Насърчавам ефективно учене между връстници чрез групова работа


Насочвам учениците как да задават научни въпроси, да планират проучвания, да ги провеждат и да правят изводи въз основа на тях


Стимулирам креативността на учениците чрез използването на разнообразни обучителни стратегии


Използвам в преподаването си дейности, които подкрепят критичността и аналитичността на учениците


Въвличам ученици в учене чрез различни типове групова работа (опитна/експериментална, дискусионна, ролеви игри, дебати и т.н.)


Стимулирам учениците да бъдат предприемчиви


Карам студентите да използват различни технологии


Използвам 3D принтери


Позволя на учениците да използват 3D принтери


Позволя на учениците да използват технологии за достъп до онлайн ресурси и информация като част от дейностите


Позволя на учениците да използват същия вид инструменти като професионалните STEM служители, като инструменти за симулация, бази данни, сателитни изображения и т.н.


Позволя на учениците да работят върху технологично-обвързани проекти, които изискват практическото приложение на технологии


Позволя на учениците да използват технологии за решаването на проблеми


Насърчавам учениците да използват технологии в подкрепа на по-високо ниво мислене (анализиране, синтезиране и оценяване на идеи и информация)


Насърчавам учениците да използват технологии за създаването на нови идеи и представяне на информация по различен начин


Използвам технологично оборудване като машини за рязане/лазерни плотери


Използвам роботика в преподавателската си работа


Използвам инструменти, свързани с виртуална реалност и/или добавена реалност, когато преподавам


Работя, когато класовете са, общо казано, в извънучилищна учебна среда


Работя, когато класовете посещават Fablabs/Makerspaces


Работя, когато класовете участват в дейности извън училище


Стимулирам ученето в извънучилищна учебна среда


Подготвя учениците за дейности в извънучилищна учебна среда


Изпълнявам последващи дейности след занимания, проведени в извънучилищна учебна среда


Интегрирам дейности в училище с посещения в извънучилищна учебна среда


Подготвя учениците за посещения във Fablab/Makerspace


Изпълнявам последващи дейности след посещения във Fablab/MakerspaceIn this report, you can see your scores on the different aspects that are linked to teaching in a high tech open learning environment. Scores include the promotion of 21st century skills of your students, your ability to use technological equipment, and your general ability to teach in an open learning environment.
Based on your scores, you get a Bronze, Silver, Gold or Platinum label. A ‘best match’ selection of workshops is provided. These workshops will challenge you to improve your skills at your own pace. You can also choose another workshop from our collection. Workshops are assigned with a bronze, silver, gold, or platinum label for each aspects, so you can easily see what is at your level.

Оценка на личната ефикасност: Моите резултати Средни резултати*
* Average results from 336 самооценка
Решаване на проблеми?
Креативност?
Критично мислене?
Работа в екип?
Предприемачество?
Използване на технологии?
- от учителя
- стимулиране на използването от ученици
Неформална учебна среда?
See workshops based on your result

Моят код с индивидуален резултат: bGs405L7Hx

Бихте могли да запазите (или отпечатате?) този уникален код, който е свързан с Вашия личен резултат от инструмента за самооценкана TeachSTEM.eu. Когато посещавате сайта отново, можете да въвеждате този код и да се насочвате директно към избора на STEM уъркшоп, подходящ за Вас.

Схема на резултатите

Save this PDF file with your scores and profile. It contains a link which will always take you to a selection of workshops relevant to your scores. But remember that you can always take the test again and see if and where you have improved your skills!

Here’s a cool idea for you!

You can use the assessment tool as an evaluation of the strengths and weaknesses within your organization. Group analysis can start by doing the assessment of each member individually, and bringing the results together. Then you can discuss and evaluate the skills of your team and come up with a strategy to improve them. Results PDFs can be downloaded at the end of each individual assessment.