team1
banner1

Self-assessment tool

Následující nástroj Vám pomůže odhalit Vaše silné a slabé stránky ve výuce témat STEM ve třídě nebo jiných výukových prostředích (např. Fablab, Makerspace)
Odpovězte na otázky a zobrazí se Vám vyhodnocení Vašich kompetencí. Podle výsledků budete automaticky přesměřováni na workshopy vhodné pro vaši úroveň.


Už máte kód? Zadejte kód zde a můžete upravit jen některé otázky, nemusíte znovu odpovídat na všechny. Možná, že jste od minule udělal/a pokrok?
Pojďme se na to podívat!


Pohlaví


Země


Role


S jakým stupněm vzdělávání aktuálně pracujete?


Vyučované předměty


Délka praxe
Věřím si, že vím jak ...

Studenty naučit řešit problémy


Při výuce využít aktivity, které stimulují kreativitu studenta


Studentům vysvětlit, co je kritické a analytické myšlení


Při výuce využít skupinové aktivity


Zadat studentům takové úkoly, ke kterým není žádná správná odpověď


Studenty podpořit, aby neuvažovali jen konvenčním způsobem


Studenty motivovat, aby sami měli snahu něco iniciovat


Stimulovat integrovaný model myšlení mezi studenty


Stimulovat kooperativní formu výuky studentů


Pomoci studentům klást odborné dotazy, plánovat výzkum, vést je a vyvodit závěry


Stimulovat kreativitu studentů pomocí vzdělávacích strategií


Využívat výukové aktivity, které nutí studenty být analytičtí a kritičtí


Zařadit skupinový styl výuky různého stylu (experimentální, diskuzní, hraní rolí, debaty atd.)


Podněcovat studenty k podnikání


Přimět studenty používat různé technologie


Sám/sama používat 3D tiskárnu


Nechat studenty používat 3D tiskárnu


Umožnit studentům, aby v rámci aktivit využívali technologii k přístupu k online zdrojům a informacím


Umožnit studentům používat stejný druh nástrojů, jaký používají profesionální STEM pracovníci, jako jsou simulační nástroje, databáze, satelitní snímky atd.


Umožnit studentům pracovat na projektech s praktickým využitím reálných technologií


Umožnit studentům používat technologii k řešení problémů


Studenty motivovat k využívání technologií k podpoře integrovaného modelu myšlení vyššího, např. analýza, syntéza a hodnocení myšlenek a informací


Podporovat studenty k využívání technologií k vytváření nových myšlenek a k reprezentaci informací


Používat technologická zařízení, jako jsou laserové řezačky


Používat ve výuce robotiku


Používat virtuální realitu a / nebo nástroje rozšířené reality ve výuce


Jednat při návštěvě třídy v mimoškolním vzdělávacím zařízení


Jednat při návštěvách Fablabu / Otevřené dílny


Jednat při účasti studentů mimo školu


Stimulovat studenty v mimoškolním vzdělávacím zařízení


Připravit studenty na aktivity v mimoškolním vzdělávacím zařízení


Navázat na aktivity, které se uskutečnily v prostředí mimoškolní výuky


Spojit školní aktivity s návštěvami mimoškolních vzdělávacích zařízení


Připravit studenty na návštěvy ve Fablabu / Otevřené dílny


Navázat na návštěvy Fablabu / Otevřené dílnyV následujícím vyhodnocení můžete vidět dosažené skóre z různých aspektů spojených s výukou v hi-tech otevřeném vzdělávacím prostředí (jako jsou např. Fablaby, Centra vědy apod.). Hodnotí se také například podpora studentů v rozvoji dovedností 21. století, schopnost využívat technologické vybavení, celková schopnost využívat otevřených vzdělávacích prostředí.
Na základě vašeho skóre obdržíte označení získané úrovně: Bronz, Stříbro, Zlato nebo Platina. Budou vám na míru vygenerovány workshopy, které budou zároveň výzvou ke zlepšení vašich dovedností. Workshopy si můžete vybrat také dle vlastního výběru. Jednotlivé workshopy jsou opatřeny štítky Bronz, Stříbro, Zlato nebo Platina tak, aby bylo možné se v úrovních workshopů snadno orientovat.

Bodování vlastní účinnosti: Label Mé výsledky Průměrné výsledky*
* Average results from 336 sebehodnocení
Řešení problému?  
Tvořivost?  
Kritické myšlení?  
Skupinová práce?  
Podnikání?  
Využívání technologií?  
- Učitelem  
- Motivace studentů  
Neformální vzdělávací prostředí?  
Podívejte se na workshopy na základě Vašich výsledků

Číslo mého osobního výsledku: AdYMyC4eHP

Jedinečný kód, který odpovídá Vašemu osobnímu výsledku sebehodnocení TeachSTEM, si můžete uložit nebo vytisknout. Když naši stránku znovu navštívíte, můžete jej rovnou zadat a přejít na výběr STEM workshopů, které jsou pro Vás nejvhodnější.

Graf s výsledky

Uložte si PDF soubor se svým skóre a profilem. Soubor obsahuje odkaz na skupinu workshopů, které odpovídají vašemu profilu. Nezapomeňte, že můžete test kdykoliv znovu absolvovat a zjistit, zda-li a kde jste zlepšili své dovednosti.

Here’s a cool idea for you!

You can use the assessment tool as an evaluation of the strengths and weaknesses within your organization. Group analysis can start by doing the assessment of each member individually, and bringing the results together. Then you can discuss and evaluate the skills of your team and come up with a strategy to improve them. Results PDFs can be downloaded at the end of each individual assessment.