team1
banner1

Self-assessment tool

nástroj sebehodnocení TeachSTEM a uchovali jste si svůj jedinečný osobní kód, můžete jej zde zadat a přejít přímo k předchozím výsledkům. Případně můžete znovu projít procesem sebehodnocení. Možná jste od poslední doby udělali pokrok?
Podívejme se na výsledky!

Pohlaví


Země


Role


S jakým stupněm vzdělávání aktuálně pracujete?


Vyučované předměty


Délka praxe
Věřím si, že vím jak ...

Studenty naučit řešit problémy


Při výuce využít aktivity, které stimulují kreativitu studenta


Studentům vysvětlit, co je kritické a analytické myšlení


Při výuce využít skupinové aktivity


Zadat studentům takové úkoly, ke kterým není žádná správná odpověď


Studenty podpořit, aby neuvažovali jen konvenčním způsobem


Studenty motivovat, aby sami měli snahu něco iniciovat


Stimulovat integrovaný model myšlení mezi studenty


Stimulovat kooperativní formu výuky studentů


Pomoci studentům klást odborné dotazy, plánovat výzkum, vést je a vyvodit závěry


Stimulovat kreativitu studentů pomocí vzdělávacích strategií


Využívat výukové aktivity, které nutí studenty být analytičtí a kritičtí


Zařadit skupinový styl výuky různého stylu (experimentální, diskuzní, hraní rolí, debaty atd.)


Podněcovat studenty k podnikání


Přimět studenty používat různé technologie


Sám/sama používat 3D tiskárnu


Nechat studenty používat 3D tiskárnu


Umožnit studentům, aby v rámci aktivit využívali technologii k přístupu k online zdrojům a informacím


Umožnit studentům používat stejný druh nástrojů, jaký používají profesionální STEM pracovníci, jako jsou simulační nástroje, databáze, satelitní snímky atd.


Umožnit studentům pracovat na projektech s praktickým využitím reálných technologií


Umožnit studentům používat technologii k řešení problémů


Studenty motivovat k využívání technologií k podpoře integrovaného modelu myšlení vyššího, např. analýza, syntéza a hodnocení myšlenek a informací


Podporovat studenty k využívání technologií k vytváření nových myšlenek a k reprezentaci informací


Používat technologická zařízení, jako jsou laserové řezačky


Používat ve výuce robotiku


Používat virtuální realitu a / nebo nástroje rozšířené reality ve výuce


Jednat při návštěvě třídy v mimoškolním vzdělávacím zařízení


Jednat při návštěvách Fablabu / Otevřené dílny


Jednat při účasti studentů mimo školu


Stimulovat studenty v mimoškolním vzdělávacím zařízení


Připravit studenty na aktivity v mimoškolním vzdělávacím zařízení


Navázat na aktivity, které se uskutečnily v prostředí mimoškolní výuky


Spojit školní aktivity s návštěvami mimoškolních vzdělávacích zařízení


Připravit studenty na návštěvy ve Fablabu / Otevřené dílny


Navázat na návštěvy Fablabu / Otevřené dílnyIn this report, you can see your scores on the different aspects that are linked to teaching in a high tech open learning environment. Scores include the promotion of 21st century skills of your students, your ability to use technological equipment, and your general ability to teach in an open learning environment.
Based on your scores, you get a Bronze, Silver, Gold or Platinum label. A ‘best match’ selection of workshops is provided. These workshops will challenge you to improve your skills at your own pace. You can also choose another workshop from our collection. Workshops are assigned with a bronze, silver, gold, or platinum label for each aspects, so you can easily see what is at your level.

Bodování vlastní účinnosti: Mé výsledky Průměrné výsledky*
* Average results from 336 sebehodnocení
Řešení problému?
Tvořivost?
Kritické myšlení?
Skupinová práce?
Podnikání?
Využívání technologií?
- učitelem
- motivace studentů
Neformální vzdělávací prostředí?
See workshops based on your result

Číslo mého osobního výsledku: Xyf5wHJYUR

Jedinečný kód, který odpovídá Vašemu osobnímu výsledku sebehodnocení TeachSTEM, si můžete uložit nebo vytisknout. Když naši stránku znovu navštívíte, můžete jej rovnou zadat a přejít na výběr STEM workshopů, které jsou pro Vás nejvhodnější.

Graf s výsledky

Save this PDF file with your scores and profile. It contains a link which will always take you to a selection of workshops relevant to your scores. But remember that you can always take the test again and see if and where you have improved your skills!

Here’s a cool idea for you!

You can use the assessment tool as an evaluation of the strengths and weaknesses within your organization. Group analysis can start by doing the assessment of each member individually, and bringing the results together. Then you can discuss and evaluate the skills of your team and come up with a strategy to improve them. Results PDFs can be downloaded at the end of each individual assessment.