team1
banner1

Self-assessment tool

Hvis du allerede har anvendt TeachSTEM selv-evalueringtesten og beholdt din unikke personlige kode, kan du indtaste koden her og gå direkte til dine tidligere resultater. Alternativt kan du gennemføre selv-evalueringsprocessen igen. Måske har du gjort fremskridt siden sidste gang?
Se dine resultater

Køn


Land


Funktion


På hvilket uddannelsesniveau arbejder du i øjeblikket?


Fag


Undervisningserfaring
Jeg er fortrolig med at…

Undervise elever i problem-løsning


Anvende aktiviteter i undervisningen, der stimulerer elevernes kreativitet


Undervise elever i kritisk og analytisk tænkning


Anvende aktiviteter, hvor elever arbejder i grupper


Tilbyde studerende opgaver, som ikke har et entydigt svar


Fremme elevers 'ud af boksen' tænkning


Fremme elevers initiativ


Fremme tænking af højere orden blandt elever


fremme effektiv makker-læring gennem elevers gruppearbejde


Guide elever i at fremsætte videnskabelige spørgsmål, planlægge undersøgelser, gennemføre disse og drage konklusioner


Stimulere elevers kreativitet ved at anvende forskellige didaktiske strategier


Anvende undervisningsaktiviteter, som tvinger eleverne til at være kritiske og analytiske


Involvere elever i læring gennem forskellige former for gruppearbejde (eksperimenter, diskussioner, rollespil, debat mv.


Stimulere elever til at være entreprenante


Give eleverne mulighed for at anvende forskellige teknologier


Selv at anvende 3D printer


Lade elever anvende 3D printer


Lade elever anvende teknologi til at få adgang til online ressourcer og information i undervisningsaktiviteterne


Lade elever anvende samme værktøjer som professionelle STEM-arbejdere bruger, så som simulationsværktøjer, databaser, satelitbilleder mv.


Lade elever arbejde med projekter, hvor teknologier re-designes til at løse virkeligsnære problemstillinger


Lade elever anvende teknologi til at løse problemer


Fremme elevers brug af teknologi som støtte for tænkning af højere orden - fx analyse, syntese og evaluering af ideer og information


Fremme elevers brug af teknologi til at skabe nye ideer og repræsentation af information


Anvende teknologisk udstyr som fx laserskærer


Anvende robotter i undervisningen


Anvende virtual reality og/eller augmented reality værktøjer i undervisningen


Indgå aktivt, når klasser arbejder i læringsmiljøer udenfor skolen


Indgå aktivt, hvis/når klasser besøger FabLabs/Makerspaces


Indgå aktivt, hvis klasser deltager i aktiviteter udenfor skoletiden


Stimulere elevernes læring i læringsmiljøer uden for skolen


Forberede eleverne på aktiviteter i læringsmiljøer uden for skolen


Følge op på aktiviteter fra besøg i læringsmiljøer uden for skolen


Integrere aktiviteter i undervisningen med besøg i læringsmiljøer uden for skolen


Forberede eleverne på besøg i et FabLab/Makerspace


Følge op på et besøg i et FabLab/MakerspaceIn this report, you can see your scores on the different aspects that are linked to teaching in a high tech open learning environment. Scores include the promotion of 21st century skills of your students, your ability to use technological equipment, and your general ability to teach in an open learning environment.
Based on your scores, you get a Bronze, Silver, Gold or Platinum label. A ‘best match’ selection of workshops is provided. These workshops will challenge you to improve your skills at your own pace. You can also choose another workshop from our collection. Workshops are assigned with a bronze, silver, gold, or platinum label for each aspects, so you can easily see what is at your level.

Bedømmelse af egne evner: Mine resultater Gennemsnitligt resultat*
* Average results from 336 Selvevaluering
Problemløsning?
Kreativitet?
Kritisk tænkning?
Gruppearbejde?
Entreprenørskab?
Teknologi?
- bruge selv
- støtte elever i at bruge
Undervisning i uformelle læringsmiljøer?
See workshops based on your result

Min personlige kode: YyjTFb65CH

Du kan gemme (eller printe) denne unikke kode, som giver dig adgang til dine personlige TeachSTEM selv-evalueringsresultater. Du kan anvende denne kode, hver gang du besøger selv-evalueringstesten, som tilbyder de mest relevante STEM workshops til dig på baggrund af dine resultater.

Resultatoversigt

Save this PDF file with your scores and profile. It contains a link which will always take you to a selection of workshops relevant to your scores. But remember that you can always take the test again and see if and where you have improved your skills!

Here’s a cool idea for you!

You can use the assessment tool as an evaluation of the strengths and weaknesses within your organization. Group analysis can start by doing the assessment of each member individually, and bringing the results together. Then you can discuss and evaluate the skills of your team and come up with a strategy to improve them. Results PDFs can be downloaded at the end of each individual assessment.