team1
banner1

Self-assessment tool

Dette værktøj har til formål at klarlægge dine styker og svagheder som lærer, når du arbejder med STEM emner i klasseværelset eller i andre læringsmiljøer.
Når du har besvaret nogle få spørgsmål, vil du få adgang til en rapport vedrørende dine kompetencer. På baggrund af denne rapport vil du automatisk blive videresendt til en udvalg af workshops, som passer til dit niveau.


Har du allerede en kode? Så skal du blot skrive den her og kun foretage ændringer til nogle af spørgsmålene. Dvs. du behøver ikke at besvare samtlige spørgsmål igen. Måske er du allerede kommet videre med din udvikling siden sidst?
Lad og kigge nærmere på det!


Køn


Land


Funktion


På hvilket uddannelsesniveau arbejder du i øjeblikket?


Fag


Undervisningserfaring
Jeg er fortrolig med at…

Undervise elever i problem-løsning


Anvende aktiviteter i undervisningen, der stimulerer elevernes kreativitet


Undervise elever i kritisk og analytisk tænkning


Anvende aktiviteter, hvor elever arbejder i grupper


Tilbyde studerende opgaver, som ikke har et entydigt svar


Fremme elevers 'ud af boksen' tænkning


Fremme elevers initiativ


Fremme tænking af højere orden blandt elever


fremme effektiv makker-læring gennem elevers gruppearbejde


Guide elever i at fremsætte videnskabelige spørgsmål, planlægge undersøgelser, gennemføre disse og drage konklusioner


Stimulere elevers kreativitet ved at anvende forskellige didaktiske strategier


Anvende undervisningsaktiviteter, som tvinger eleverne til at være kritiske og analytiske


Involvere elever i læring gennem forskellige former for gruppearbejde (eksperimenter, diskussioner, rollespil, debat mv.


Stimulere elever til at være entreprenante


Give eleverne mulighed for at anvende forskellige teknologier


Selv at anvende 3D printer


Lade elever anvende 3D printer


Lade elever anvende teknologi til at få adgang til online ressourcer og information i undervisningsaktiviteterne


Lade elever anvende samme værktøjer som professionelle STEM-arbejdere bruger, så som simulationsværktøjer, databaser, satelitbilleder mv.


Lade elever arbejde med projekter, hvor teknologier re-designes til at løse virkeligsnære problemstillinger


Lade elever anvende teknologi til at løse problemer


Fremme elevers brug af teknologi som støtte for tænkning af højere orden - fx analyse, syntese og evaluering af ideer og information


Fremme elevers brug af teknologi til at skabe nye ideer og repræsentation af information


Anvende teknologisk udstyr som fx laserskærer


Anvende robotter i undervisningen


Anvende virtual reality og/eller augmented reality værktøjer i undervisningen


Indgå aktivt, når klasser arbejder i læringsmiljøer udenfor skolen


Indgå aktivt, hvis/når klasser besøger FabLabs/Makerspaces


Indgå aktivt, hvis klasser deltager i aktiviteter udenfor skoletiden


Stimulere elevernes læring i læringsmiljøer uden for skolen


Forberede eleverne på aktiviteter i læringsmiljøer uden for skolen


Følge op på aktiviteter fra besøg i læringsmiljøer uden for skolen


Integrere aktiviteter i undervisningen med besøg i læringsmiljøer uden for skolen


Forberede eleverne på besøg i et FabLab/Makerspace


Følge op på et besøg i et FabLab/MakerspaceI denne rapport kan du se dine point på forskellige aspekter, som er relevante for undervisning i et "high tech" åbent læringsmiljø. Pointene inkluderer udviklingen af dine studerendes såkaldte "21st century skills", din evne til at bruge disse teknologiske udstyr og din evne til at undervise i et åbent læringsmiljø.
På baggrund af dine point, vil du få et Bronze, Sølv, Guld eller Platin mærke. De mest relevante workshops for dig bliver vist. Disse workshops vil udfordre dig til at forbedre dine evner i dit eget tempo. Du kan også vælge andre workshops fra vores udvalg. Workshops bliver til et Bronze, Sølv, Guld eller Platin mærke for alle aspekter, så du nemt kan se, hvilket niveau du befinder dig på.

Bedømmelse af egne evner: Label Mine resultater Gennemsnitligt resultat*
* Average results from 336 Selvevaluering
Problemløsning?  
Kreativitet?  
Kritisk tænkning?  
Gruppearbejde?  
Entreprenørskab?  
Teknologi?  
- bruge selv  
- støtte elever i at bruge  
Undervisning i uformelle læringsmiljøer?  
Siehe Workshops basierend auf Ihrem Ergebnis

Min personlige kode: PyFIXHeqOS

Du kan gemme (eller printe) denne unikke kode, som giver dig adgang til dine personlige TeachSTEM selv-evalueringsresultater. Du kan anvende denne kode, hver gang du besøger selv-evalueringstesten, som tilbyder de mest relevante STEM workshops til dig på baggrund af dine resultater.

Resultatoversigt

Gem denne PDF fil med dine points og profil. Filen indeholder et link, som altid vil give dig direkte adgang til et relevant udvalg af workshops baseret på dine points. Husk at du altid kan tage testen igen og se, om du har udviklet dig.

Here’s a cool idea for you!

You can use the assessment tool as an evaluation of the strengths and weaknesses within your organization. Group analysis can start by doing the assessment of each member individually, and bringing the results together. Then you can discuss and evaluate the skills of your team and come up with a strategy to improve them. Results PDFs can be downloaded at the end of each individual assessment.