team1
banner1

Self-assessment tool

Deze ‘assessment’ tool is een manier om je sterktes en zwaktes als leraar te ontdekken, wanneer je werkt aan STEM-onderwerpen in de klas of in andere leeromgevingen (zoals Fablabs of Makerspaces).
Beantwoord enkele vragen en we tonen je dan een verslag m.b.t. jouw competenties. We gebruiken dit resultaat om je automatisch te begeleiden naar een selectie workshops die aangepast zijn aan jouw niveau.


Heb je al een code? Voer ze hier in en breng enkel wijzigingen aan in enkele vragen. Je hoeft niet alle vragen opnieuw te beantwoorden! Misschien heb je sinds de laatste keer vooruitgang geboekt.
Laat ons eens kijken!


Geslacht


Land


Functie


In welk niveau van onderwijs werkt u momenteel of welke doelgroep sluit het best aan bij uw publiek?


Vak


Jaren ervaring
Ik heb er vertrouwen in hoe ik

Studenten problemen leer oplossen


Activiteiten gebruik die de creativiteit van de studenten stimuleren


Studenten leer hoe kritisch en analytisch te denken


Activiteiten gebruik waarbij de studenten in groep werken


Voor de studenten taken voorzie die geen juist antwoord hebben (m.a.w. meerdere antwoorden zijn goed)


Out of the box'-denken van studenten aanmoedig.


Het "gevoel voor initiatief" van de studenten stimuleer


Het "hogere denken" van studenten aanmoedig


Doeltreffende "peer learning" bevorder door het gebruik van groepswerk


Studenten begeleid bij het opstellen van wetenschappelijke vragen, het plannen en uitvoeren van onderzoeken en het trekken van conclusies.


De creativiteit van studenten stimuleer door het gebruik van verschillende instructieve strategieën


Onderwijsactiviteiten gebruik die studenten aanmoedigen kritisch en analytisch te zijn.


Studenten stimuleer tot leren door gebruik te maken van verschillende types van groepswerk (experimenteel, discussie, rollenspel, debat, enzovoort)


Studenten stimuleer om ondernemend te zijn


Studenten verschillende technologieën laat gebruiken


Zelf 3D-printers durf te gebruiken


Studenten 3D-printers laat gebruiken


Studenten technologie laat gebruiken om toegang te krijgen tot online bronnen en informatie als een onderdeel van de activiteiten


Studenten dezelfde hulpmiddelen laat gebruiken die professionele STEM-werknemers hanteren zoals simulaties, databases, satellietfoto's, enzovoort


Studenten laat werken met projecten die zodanig technisch onderbouwd zijn dat ze reële technologische toepassingen benaderen


Studenten technologie laat gebruiken om problemen op te lossen


Technologiegebruik van studenten aanmoedig om "hoger denken" te bereiken, bv. analyse, synthese en evaluatie van ideeën en informatie


Studenten hun technologiegebruik aanmoedig om nieuwe ideeën en de vormgeving van informatie te creëren


Technologische apparatuur gebruik zoals lasersnijders


Robotica gebruik in de les


‘Virtual reality’- en /of ‘augmented reality’-hulpmiddelen gebruik in de les


Over het algemeen weet hoe te handelen wanneer ik met mijn klas naar een buitenschoolse leeromgeving ga


Weet hoe te handelen wanneer ik met mijn klas naar een Fablab/Makerspace ga


Weet hoe te handelen wanneer ik deelneem aan activiteiten buiten de klas (extra muros)


Het leren buiten de schoolse context van studenten aanmoedig


De studenten voorbereid op activiteiten in buitenschoolse leeromgevingen


Activiteiten opvolg die hebben plaats gevonden in buitenschoolse leeromgevingen


Schoolse activiteiten integreer met het bezoek aan buitenschoolse leeromgevingen.


De studenten voorbereid op een bezoek aan een Fablab/Makerspace


Een bezoek aan een Fablab/Makerspace opvolgIn dit verslag, kan je je scores op de verschillende aspecten bekijken, die gelinkt zijn aan lesgeven in hoogtechnologische open leeromgevingen. Scores bevatten het stimuleren van de '21st century skills' van je studenten, je vermogen om technologisch materiaal te gebruiken, en je algemene competenties om les te geven in een open leeromgeving.
Gebaseerd op jouw score, krijg je een Brons, Zilver, Goud of Platinum label. Een 'beste klik' selectie van workshops zal aangeboden worden. Deze workshops zullen je uitdagen om jouw vaardigheden te verbeteren op jouw eigen tempo. Je kan altijd een andere workshop selecteren uit onze collectie. Workshops worden toegewezen met een Bronzen, Zilveren, Gouden of Platinum label voor alle aspecten van de test. Je kan gemakkelijk zien wat er is op jouw niveau.

Score zelfeffectiviteit Label Mijn resultaten Gemiddelde resultaten*
* Average results from 336 Zelfevaluatie
Probleemoplossend denken?  
Creativiteit?  
Kritisch denken?  
Groepswerk?  
Ondernemerschap?  
Gebruik technologie?  
- door leraar  
- stimuleren studenten  
Lesgeven in informele leeromgevingen?  
Bekijk een workshop gebaseerd op jouw resultaten

Mijn persoonlijke code: dMkuqpIEFo

U wilt deze unieke code, die overeenstemt met uw resultaten, misschien opslaan of afdrukken? Wanneer u onze zelfbeoordelingstool opnieuw bezoekt, kunt u deze invoeren en direct naar de STEM-workshops gaan die voor u het meest relevant zijn.

Resultaten grafiek

Sla deze PDF op met jouw scores en profiel. Het bevat een link die je altijd zal sturen naar een selectie workshops die relevant zijn m.b.t. jouw score. Onthoud dat je altijd de test opnieuw kan afleggen, zodat je kan zien waar je je competenties verbeterde!

Here’s a cool idea for you!

You can use the assessment tool as an evaluation of the strengths and weaknesses within your organization. Group analysis can start by doing the assessment of each member individually, and bringing the results together. Then you can discuss and evaluate the skills of your team and come up with a strategy to improve them. Results PDFs can be downloaded at the end of each individual assessment.