team1
banner1

Self-assessment tool

Detta verktyg är till för att upptäcka dina styrkor och svagheter som lärare när du arbetar med naturvetenskap och teknik (och matematik) i klassrummet eller i andra lärmiljöer.
Svara på några få frågor och då kommer du att få en bild av dina kompetenser. Du kopplas också automatiskt till ett antal workshopsaktiviteter som passar för din nivå.


Har du redan en kod? I så fall skriv in den här och gör ändringar i en del av dina svar utan att du behöver göra alla frågor en gång till från början. På så sätt kan du komma vidare i din utveckling.
Så, varsågod, testa!


Kön


Land


Roll


Inom vilken utbildingsnivå arbetar du för närvarnade?


Undervisningsämne


År av undervisningserfarenhet
Jag har självförtroende när det gäller att...

Lära elever om problemlösning


Använda aktiviteter i undervisning som stimulerar elevers kreativitet


Lära elever kritiskt och analytiskt tänkande


Använda aktviteter där elever arbetar i grupp


Ge elever uppgifter som inte har Ett rätt svar


Stimulera elevers tänkande utanför boxen


Stimulera elever initiativförmåga


Stimulera elevers förmåga att tänka abstrakt


Stimulera att elever lär av varandra


Leda elever i hur man ställer vetenskapliga frågor, planerar en undersökning, genomför den och drar slutsatser


Stimulerar elevers kreativitet genom att använda olika undervisningsstrategier


Använda undervisningsaktiviteter som får elever att vara kritiska och analytiska


Involvera elever i lärande genom olika typer av grupparbete (experiment, diskussioner, rollspel, debatter etc)


Stimulera elevers entreprnörsskap


Låta elever använda olika typer av teknisk utrustning


Själv använda 3D printer


Låta elever använda 3D printers


Låta elever använda online resurser som en del av undervisningsaktiviteterna


Låta elever använda samma sorts verktyg som professionella t exi form av simuleringsprogram, databaser, satellitbilder o s v


Låta elever arbeta med projekt som har verklighetsanknytning


Låta elever använda teknisk utrustning för att lösa problem


Stimulera elevers användning av teknisk utrustning för att stödja utveckling av abstrakt tänkande, analys och utveckling av idéer


Stimulera elevers användning av teknisk utrustning för att utveckla kreativa ideéer och representationer av information


Använda teknisk utrustning som t ex laserskärare


Använda robotar i undervisningen


Använda virtual reality och/eller augmented reality i undervisningen


Själv veta hur jag ska agera om jag besöker en lrmiljö utanför skolan med en klass


Själv veta hur jag ska agera om en klass besöker ett Fablab/Makerspace


Själv veta hur jag ska agera under ett besök i en lärmiljö utanför skolan tillsammans med elever


Stimulera elevers lärande i en lärmiljö utanför skolan


Förbereda elever på aktiviteter i en lärmiljö utanför skolan


Följa upp aktiviteter som har utförts i en informell lärmiljö utanför skolan


Integrera aktiviteter i skolan med aktiviteter som sker i en lärmiljö utanför skolan (informell lärmiljö)


Förbereda elever på ett besök på ett Fablab/Makerspace


Följa upp ett besök på ett Fablab/MakerspaceI denna översiktsrapport kan du se dina poäng i olika delar som kopplas till att undervisa i teknologiska (digitala) öppna lärmiljöer. Poängen inkluderar utveckling av så kallade 21st century skills hos dina elever (viktiga förmågor för framtiden), din förmåga att hantera teknologisk utrustning and din allmänna förmåga att undervisa i så kallade öppna lärmiljöer (alltså inte i klassrummet).
Baserar på dina poäng får du en brons, silver, guld eller platina etikett. De mest passande workshopsen för dig visas. Dessa utmanar dig att utveckla dina förmågor i din egen takt. Du kan självklart välja vilken workshop du vill från utbudet. Varje workshop har koder (brons, silver, guld och platina) för respektive aspekt. På så sätt kan du se vad som passar dig bäst.

Poäng självförtroende i denna typ av aktiviteter: Label Mina resultat Medelvärden*
* Average results from 336 Självvärdering
Problemlösning?  
Kreativitet?  
Kritiskt tänkande?  
Grupparbete?  
Entreprenörsskap?  
teknisk utrustning?  
- Egen användning av  
- Stimulera elevers användning av  
Att undervisa i informella lärmiljöer?  


Mitt personliga resultat: GWEcSjFAXU

Du vill kanske spara (eller skriva ut) din personliga kod som motsvarar dina resultat i TeachSTEMs självvärderingsverktyg. När du använder verktyget igen kan du gå direkt till de workshops som är mest relevanta för dig.

Grafik över resultat

Spara denna pdf fil med dina poäng och din profil. Den innehåller en länk som alltid kan ta dig till ett urval av workshops som är relevanta utifrån dina poäng. Du kan självklart alltid göra hela testet från början igen för att se hur du utvecklas över din.

Here’s a cool idea for you!

You can use the assessment tool as an evaluation of the strengths and weaknesses within your organization. Group analysis can start by doing the assessment of each member individually, and bringing the results together. Then you can discuss and evaluate the skills of your team and come up with a strategy to improve them. Results PDFs can be downloaded at the end of each individual assessment.